MÜMİN KARGI 0535 799 87 71

Arrow up
Arrow down

Ceviz Fidanının Gübrelenmesi

cevizCeviz bahçelerinde ahır gübreleri, yeşil gübreleme ve kimyasal gübreler beraberce veya ayrı ayrı kullanılır. Ceviz fidanlarının gübre ihtiyaçları toprak ve yaprak analizleri ile tespit edildikten sonra gübreleme programı yapılmalıdır.

Bitkilerin birçoğunda olduğu gibi cevizde en fazla Azotlu gübrelere ihtiyaç duyar. Ceviz fidanında azot noksanlığını tespit etmenin en iyi yolu yaprak analizleridir. Yazın alınacak yapraklarda kuru madde miktarının % 2 den az azot var ise azot düşük
demektir.

Ceviz Fidanınında Azot Noksanlığı

Azot noksanlığında genelde ceviz ağaçlarında sürgün uzaması yavaşlar, sürgünler kısa kalır. Yapraklar küçük ve renkleri soluk olur. Bu durumda azotlu gübrelerden biriyle gübreleme yapılır. Genellikle alkali topraklarda, yani pH 7 nin üzerindeki topraklarda Amonyum sülfat kullanımının uygun olacağı söylenebilir. Asidik topraklarda ise amonyum nitratlı gübreler kullanılmalıdır. Yine topraktaki miktar saptanarak yetişkin verimli aşılı ceviz fidanlarında (CHANDLER CEVİZ FİDANI gibi) dekara 12-20 kg saf azot olacak şekilde gübreleme yapılabilir. Gübre miktarı suyun kullanımına ve sulama şekline göre değişir.

Ceviz Fidanınında İlkbahar Gübresi

Ceviz fidanı en çok ilkbaharda çiçeklenme ve sürgün oluşumu sırasında azota ihtiyaç duyar.
Ceviz fidanlarında çok fazla fosfora ihtiyaç olmadığı söylenmektedir. Ancak toprakta eksik olduğunda yapraklar bronzlaşır, sararır, kenarlarında yanmalar meydana gelir. Yaz sıcaklarında yaşlı yapraklardan başlayarak dökülmeler meydana gelir.
Özellikle genç ağaçlardaki gelişme geriliği dikkat çeker. Yine fosforlu gübrelemede ilk tepkiler genç ağaçlardan gelir. Fosforlu gübrelerin uygulama zamanları ceviz ağaçlarının dinlenmede olduğu kış döneminde olur. Fosforlu gübreler toprakta kolay kaybolmadığından verilecek miktara göre her yıl verilmeyebilir.Pratikte her yıl uygulamak zor olabilir. Bu sebeple 3-5 yılda bir uygulanabilir. Fosforlu gübrelerin toprakta kolay yer değiştiremeyeceği göz önüne alındığında bu gübreler mutlaka kök bölgelerine yakın yerlere uygulanmasında fayda vardır. Yani ağacın taç iz düşümüne göre 15-20 cm derine gömülmelidir. Yine fosfor miktarı olarak 10-12 kg dekara hesap yapılabilir.

Ceviz Fidanınında Potasyum İsteği

Ceviz ağaçlarında potasyuma fosfordan daha fazla ihtiyaç vardır. Cevizde yeşil kabuğun yaklaşık %10 unu potasyum oluşturmaktadır. Özellikle yağlı bitkilerde potasyuma ihtiyaç vardır. Eksikliğinde olgunlaşma gecikir, cevizin meyve kalitesi düşer. Potasyumlu gübrelerinde uygulanma zamanları fosforlu gübreler ile aynı zamanda yapılabilir. Yine fosforlu gübreler gibi toprak derinliğine uygulanmalıdır. Yani pratik olması ve işçiliğinin kolay olması açısından fosforlu gübre ile beraber aynı zamanda aynı çukura koyulabilir.
Yaygın olan besin elementlerinden biri de demirdir(Fe).

Kireçli Topraklarda Ceviz Fidanı Dikimi

Özellikle kireçli topraklarda kurulan ceviz bahçelerinde kirecin demiri tutması ve bitkinin yararlanamaması şeklinde eksikliği görülür. Bu sebeple ceviz yetiştiriciliği yapılacak yerlerde toprak analizi mutlaka yapılıp kireç miktarına bakılmalıdır. Demir noksanlığında cevizin yaprak damarları yeşil kaldığı halde damarlar arası sararır. Böylece demir noksanlığı kolay tespit edilebilir. İleri aşamalarda ceviz fidanının dal uçlarından başlayarak geriye doğru ölüm gerçekleşir. Bu tip yerlerde demir şelatlar kullanılabilir. Ancak çok masraflı bir yöntemdir. Her zaman iyi sonuç vermeyebilir.

Yukarıda sayılan besin maddelerinin yanında ceviz bahçelerinde Çinko, Bor, Mangan, Magnezyum, Bakır noksanlıkları da görülebilir.
Çinko noksanlığı özellikle kumlu topraklarda ortaya çıkar. Ceviz fidanının yaprakları küçülür, rozetleşme meydana gelir, ceviz meyveleri büyümez. Çinko uygulaması da yine ceviz fidanı taç izdüşümünde açılan 15-20 cm derinlikteki çukurlara verilir.
Bunun yanında ceviz fidanının yapraklarından da uygulanabilir.

Yerli Cinsler

Kurumsal

Güneş Fidancılık olarak fidancılık sektöründe yılların verdiği bilgi ve deneyime dayalı olarak çalışmaya devam ediyoruz.

  

İletişim Bilgilerimiz

Bandırma Ofis ve Depumuz
Yenice Mahallesi Bandırma Yenice Yolu 13.km


  0535 799 87 71(Mümin Kargı)
  0535 764 51 88(Müjdat Kargı)